Geen categorie

Affectieschade: Schadevergoeding voor jouw leed door iets wat iemand anders is overkomen.

Op 20 april 2017 heeft de Tweede Kamer (opnieuw) gesproken over het wetsvoorstel affectieschade. Met affectieschade wordt gedoeld op het verdriet waarmee men wordt geconfronteerd wanneer een dierbare ernstig gewond raakt of komt te overlijden. Het gaat dus om de immateriële schade die naasten en nabestaanden lijden vanwege hun emotionele en affectieve verbondenheid met het slachtoffer. Volgens de huidige wettelijke regels hebben zij geen aanspraak op zo’n vergoeding.

Ervaar de impact van kindermishandeling met virtual reality

Verplaats je in een 7-jarige en hoor en zie hoe je ouders (ernstige) ruzie maken. Dit kan nu met de virtual reality simulatie ‘Vergeet mij niet’. De animatie laat je beleven hoe het is om als kind getuige te zijn van huiselijk geweld.

Professionals die de simulatie meemaakten, zijn onder de indruk van wat het met je doet. “Confronterend en erg realistisch. De beelden van de ruzie maakten de meeste indruk in combinatie met de huilende baby.”

Centrum Seksueel Geweld

Slachtoffers van seksueel geweld weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor psychologische en medische hulp. De hulp is versnipperd en veel hulpverleners hebben onvoldoende specifieke kennis en ervaring om slachtoffers adequaat te behandelen. Om hiaten in de zorg te dichten, werd begin 2012 op initiatief van het landelijk Psychotraumecentrum in het UMC Utrecht het Centrum Seksueel Geweld opgericht voor acute slachtoffers van seksueel geweld.

Papillon

In maart 2015 is het zevenjarige jongetje Papillon om het leven gekomen, gedood door zijn eigen moeder. Een tragedie. De dood van Papillon bracht heel wat teweeg. Floor Oehlen stond Papillons moeder bij in de strafzaak. Papillon was alles voor zijn moeder. Zij doodde hem om te voorkomen dat hij zou worden gemarteld en vermoord. Want dat was wat haar ziekte haar liet beleven en geloven: zowel zij als haar zoontje zouden op een gruwelijke wijze worden vermoord.

Oproep voor deelname aan onderzoek

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, mevrouw Corinne Dettmeijer-Vermeulen, roept slachtoffers die in hun jeugd zijn misbruikt en waarbij het misbruik via beeldmateriaal is verspreid op om deel te nemen aan een internationaal onderzoek. Het onderzoek moet meer inzicht verschaffen in de hulpbehoeften van slachtoffers van kinderporno.

Aangifte van zedendelict wordt simpeler.

De politie gaat het doen van aangifte van een zedendelict makkelijker maken. Dat staat in de nieuwe instructie voor zedenrechercheurs. De aangifte- en vervolgingsprocedure bij zedenzaken lag onder vuur door een aantal incidenten. Vooral de bedenktijd kon rekenen op stevige kritiek van diverse instanties.

Slachtoffers krijgen meer te zeggen

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat onbeperkt spreekrecht in de rechtszaal mogelijk maakt voor slachtoffers van ernstige misdrijven. Slachtoffers mogen vanaf 1 juli 2016 ook zeggen wat ze vinden van de schuld van de verdachte en wat de straf zou moeten worden.