Affectieschade

Affectieschade

De Eerste Kamer heeft op 10 april 2018 het wetsvoorstel affectieschade aangenomen. In dit artikel de antwoorden op vier vragen over deze Wet.

Wat is affectieschade?
De Wet ‘affectieschade’ voorziet in smartengeld (immateriële schade) voor nabestaanden van een overledene en voor naasten van een zeer ernstig gewonde. Tot nu toe hadden nabestaanden die door andermans fout (misdrijf, ongeluk, medische fout) een familielid verloren alleen recht op vergoeding van financiële schade in de vorm van derving van levensonderhoud en begrafeniskosten. Wie door andermans verkeersfout bijvoorbeeld een kind verloor, had dus (buiten de begrafeniskosten die vaak door een uitvaartverzekering zijn gedekt) geen recht op schadevergoeding. Met deze Wet wil de wetgever erkennen dat nabestaanden door het overlijden van een naaste ook ‘ander nadeel’ lijden in de vorm van verdriet om het verlies van de naaste. Die schade laat zich met (smarten)geld natuurlijk niet wegnemen, maar de erkenning heeft voor de nabestaanden wel veel betekenis. Dat weten we uit andere landen, want behalve Nederland kennen alle Europese landen inmiddels een smartengeld voor nabestaanden.

Wie kan er aanspraak op maken?
De Wet gaat gelden voor nabestaanden en naasten. Daaronder worden in ieder geval partners, kinderen en ouders verstaan. Ook degenen die in gezinsverband duurzaam zorg hebben voor de gekwetste vallen onder dit begrip. Stiefkinderen en -ouders maakten er in eerste instantie geen deel van uit, maar zijn in een later stadium door de Tweede Kamer toegevoegd aan het voorstel. Ook zij hebben straks recht op een vergoeding van affectieschade.

Hoe hoog is de vergoeding?
De nieuwe wetgeving voor affectieschade moet tegemoetkomen aan de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. De vergoeding van affectieschade ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. De partij die aansprakelijk is voor het ongeluk moet de vergoeding gaan betalen.

Wanneer gaat de Wet in en geldt dit met terugwerkende kracht?
De Wet gaat in op 1 januari 2019. De Wet zal (helaas) alleen van toepassing zijn op schadeveroorzakende gebeurtenissen die plaatsvinden na inwerkingtreding van de Wet.

CONTACT

CONTACT GEGEVENS

Phil Boonen

KampsVanBaar Advocaten
Wilhelminastraat 21
6131 KL Sittard

Telefoon 046-4205660
Telefax 046-4521166

boonen@kampsvanbaar.nl
kampsvanbaar.nl

*vestiging Maastricht: Glacisweg 56A

Floor Oehlen

Crombag Oehlen Advocaten
‘Hennekenshof’ Wolfeynde 4
6191 EB Beek

Telefoon 046-4570820
Telefax 046-4373186

f.oehlen@crombagoehlen.nl
crombagoehlen.nl

Velden met een * zijn verplicht.

[footer_copyright before="Copyright "] | website: natapp