Affectieschade: Schadevergoeding voor jouw leed door iets wat iemand anders is overkomen.

Affectieschade: Schadevergoeding voor jouw leed door iets wat iemand anders is overkomen.

Op 20 april 2017 heeft de Tweede Kamer (opnieuw) gesproken over het wetsvoorstel affectieschade. Met affectieschade wordt gedoeld op het verdriet waarmee men wordt geconfronteerd wanneer een dierbare ernstig gewond raakt of komt te overlijden. Het gaat dus om de immateriële schade die naasten en nabestaanden lijden vanwege hun emotionele en affectieve verbondenheid met het slachtoffer. Volgens de huidige wettelijke regels hebben zij geen aanspraak op zo’n vergoeding.

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om aan een vaste kring van gerechtigden (partners, ouders, kinderen en anderen die in gezinsverband met het slachtoffer samenleefden) in bepaalde gevallen (ernstig en blijvend letsel of overlijden) een vast bedrag aan smartengeld toe te kennen, variërend van € 12.500 tot € 20.000. Er wordt niet gestreefd naar volledige vergoeding, maar het gaat meer om een symbolische vergoeding.

Het ontbreken van een recht op affectieschade wordt wel als een ‘gat’ gezien in het Nederlands schadevergoedingsrecht. Zo kan men in Nederland wel aanspraak maken op smartengeld bij een belediging of wanneer door de schuld van een touroperator een vakantie wordt verpest, maar niet wanneer men door toedoen van een ander een dierbare verliest. In de meeste landen om ons heen kent men wel een vorm van smartengeld bij overlijden of ernstige verwonding van een naaste. Helaas zijn we in Nederland nog niet zo ver en heeft de Tweede Kamer ook nu nog geen beslissing genomen.

In Nederland heeft de Hoge Raad in het Taxibus-arrest bepaald dat shockschade wel voor vergoeding in aanmerking komt. Shockschade is schade die bestaat uit het geestelijk letsel als gevolg van het waarnemen van een ongeval (of strafbaar feit) dat een ander is overkomen of van het waarnemen van de gevolgen die de ander daarvan heeft ondervonden. Het gaat dus om iemand bij wie door het waarnemen van het ongeval/strafbare feit of door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen ervan een hevige emotionele schok wordt teweeggebracht, waaruit geestelijk letsel voortvloeit. De eisen om voor een dergelijke vergoeding in aanmerking te komen, zijn erg streng.

Onduidelijk is of en zo ja, wanneer er een regeling komt voor de affectieschade. In lopende (straf)zaken zal de rechtbank dergelijke verzoeken afwijzen. In langlopende zaken of in hoger beroep kan de regeling echter alsnog een rol gaan spelen. Het kan dus van belang zijn om affectieschade nu al te vorderen, wetende dat die vordering nu wordt afgewezen, maar in de hoop dat de wetgever opschiet en er op enig moment gedurende de procedure alsnog aanspraak op gemaakt kan worden.

 

CONTACT

CONTACT GEGEVENS

Phil Boonen

KampsVanBaar Advocaten
Wilhelminastraat 21
6131 KL Sittard

Telefoon 046-4205660
Telefax 046-4521166

boonen@kampsvanbaar.nl
kampsvanbaar.nl

*vestiging Maastricht: Glacisweg 56A

Floor Oehlen

Crombag Oehlen Advocaten
‘Hennekenshof’ Wolfeynde 4
6191 EB Beek

Telefoon 046-4570820
Telefax 046-4373186

f.oehlen@crombagoehlen.nl
crombagoehlen.nl

Velden met een * zijn verplicht.

[footer_copyright before="Copyright "] | website: natapp